Публікації спеціалістів

Сторінка 1 з 212

Почти пятьсот лет отделяют нас от поворотного момента в истории развития человечества — изобретения Иоганном Гуттенбергом в середине XV века печатного станка. Это не только ознаменовало новую эпоху промышленного использования литературных произведений, которые копировались путем переписки от руки и не могли распространяться в достаточном количестве, но и имело решающее значение для развития культуры и стимулирования литературного творчества. Стало оно отправным и для авторского права. Докладніше

До нас звернувся наш клієнт з проханням прокоментувати Ваш лист (вих.№ 04/03/09-1 від 4 березня 2009 р.).

Уважно ознайомившись з Вашим листом повідомляємо наступне.

Розуміючи Ваше прагнення допомогти клієнту розібратися у питаннях дотримання прав авторів, виконавців і виробників фонограм, ми приєднуємося до цієї шляхетної мети.

Однак, вивчивши Ваші рекомендації, у нас виник ряд питань, розібратися з якими, ми сподіваємося, Ви нам допоможете. Докладніше

Що насправді відбувається в Україні та що робити творцям далі?

16 травня 2009 року відбулася річниця вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ). Тому, питання, порушені на слуханнях у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти “Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав”, є не лише актуальними, але й пов’язаними із зобов’язаннями України виконувати умови положення Марракешського договору з інтелектуальної власності (Угоди з торгівельних аспектів прав інтелектуальної власності – Угоди ТРІПС). Докладніше

Здавалося, що після результатів аудиту ефективності діяльності Міністерства освіти і науки, яку на прикінці 2007 року провела Рахункова палата України, і зокрема  діяльності Державного департаменту інтелектуальної власності (ДДІВ) та державного підприємства «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (ДП УААСП) – (див. стор.187-240 «Біла книга»), після рішення РНБО України (яке відбулося 21 листопада 2008 р.) компетентні органи зроблять «оргвиводи», але нічого не відбувається! Або органи не компетентні, або перевірка і рішення РНБО України «липові». Докладніше

Шановна редакція!

Останнім часом справедливий резонанс у пресі одержало звернення «зірок» українського шоу-бізнесу до виконавчої влади із приводу незадовільного стану охорони прав авторів і виконавців.
Однак, в аргументації «представників музичної індустрії», є ряд принципових моментів, які не відповідають існуючому законодавству й фактам. Тому, пропонуємо Вам розмістити наші аргументи, щоб громадськість могла судити про «правоту сторін». Докладніше

В останній час, на тлі потужних інформаційних хвиль, пов’язаних з усілякими кризовими явищами (які як набридлі мухи заважають нам спокійно спати), виникло декілька сплесків, пов’язаних з популярною, але незрозумілою для багатьох субстанцією – інтелектуальною власністю.

Відокремимо декілька головних із них. Докладніше

«Біла книга-2. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України» — це SOS-повідомлення для суспільства, політиків та владних структур щодо гостро критичних проблем у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні, нагального вирішення яких вимагають вітчизняні творці і науковці.

Голова Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України В. ПОЛОХАЛО

З виступу на парламентському телеканалі «Рада»,

листопад, 2008 р. Докладніше

Видання підготовлене в контексті виконання рекомендацій парламентських слухань: «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодав­чо­го забезпечення та правозастосування», «Національна інноваційна система України: проб­леми формування та реалізації». В його осно­ві до­кументи Верховної Ради України, Комітету з питань науки і освіти, Кабінету Міністрів України, НАН України, Держком­стату Украї­ни, інших державних інституцій, пра­воохоронних та судових органів, гро­мад­ських організацій, інформа­ційно-аналі­тичні матеріали, підготовлені науковими співробітниками академічних інститутів.

Для законодавців, працівників виконавчої та судової гілок влади, творців, під­при­ємців, а також науковців, аспірантів, сту­дентів, журна­лістів — усіх, хто ціка­виться питан­нями вироблення державної полі­тики, регулювання відносин інтелек­туальної власності в інноваційній економіці.

Докладніше

Масштабність участі об’єктів авторського права і суміжних прав у цивільному обігу зв’язана з матеріальними об’єктами, що містять у собі, насамперед твори літератури і мистецтва, і в тому числі виконання, фонограми, передачі мовлення. Тим більше що до творів відносяться також і комп’ютерні програми, бази даних (власне кажучи всі інформаційні ресурси), усі кінофільми і відеофільми, відео-кліпи і саундтреки, фонограми, реклама, поліграфічна продукція тощо… Докладніше

ОТВЕТЫ НА … «Практические советы *»

  • «Использовать только лицензионную аудио- и видео продукцию»

Авторское вознаграждение выплачивается за любое использование произведений автора. Если кассета лицензионная, это должно означать, что все имущественные права авторов и обладателей смежных прав оформлены по Закону. Но на кассете должна быть предупредительная надпись: «Не для публичного использования».

Поэтому, господа предприниматели, если вы собираетесь использовать лицензионный механический носитель (кассета, компакт-диск) «…в местах, где присутствуют либо могут присутствовать лица, не принадлежащие к привычному кругу семьи, …», т.е., в публичных местах, то вы обязаны согласовать это использование «…с субъектами авторского права и (или) смежных прав…» (см. Закон – о публичности). Докладніше

Сторінка 1 з 212