Сторони Меморандуму про взаєморозуміння добровільно вирішили об’єднатися в єдиний Всеукраїнський Союз об’єднань Авторів і Виконавців «Українські Митці»,  який створюється за волевиявленням авторів і виконавців, яких представляють створені ними організації колективного управління, національні творчі спілки, інші об’єднання авторів або виконавців та окремі творчі колективи.

  1. Меморандум про взаєморозуміння творчих спілок, інших об’єднань авторів і виконавців по захисту авторських і суміжних прав в Україні;
  2. Бланк для приєднання до Меморандуму про взаєморозуміння творчих спілок, інших об’єднань авторів і виконавців по захисту авторських і суміжних прав в Україні;

Всеукраїнський Союз об’єднань Авторів і Виконавців «Українські Митці» (далі – САВ «УМ», створений 01.06.2006 р.

Основним призначенням САВ “УМ” є об’єднання всіх категорій авторів і виконавців творів, як первинних суб’єктів авторського права і суміжних прав, для створення національної державно-громадської системи забезпечення охорони і захисту майнових прав економічних інтересів авторів і виконавців.

Для ефективної охорони прав авторів і виконавців творів, які використовуються та розповсюджуються із застосуванням нових технологій та технічного обладнання, необхідно вирішити проблеми забезпечення державно-громадського контролю за дотриманням економічних інтересів правовласників, пов’язаних з правомірністю використанням творів і виконань в Україні, як складових частин культурної спадщини народів, незалежно від країни їх походження.

При цьому підході використовуються принципи і методи бухгалтерського обліку і фінансової звітності участі об’єктів авторського права і суміжних прав в товарно-грошових відносинах, контроль за виконанням яких дозволить враховувати обсяги і економічну ефективність їх використання, а також створити єдину базу даних, здатну взаємодіяти із загальною світовою базою даних авторів і виконавців.

Для створення державно-громадської системи у сфері авторського права і суміжних прав, об’єднання ґрунтується на правонаступництві творчих спілок УРСР, які брали участь у створенні Українського республіканського агентства з авторських прав (УРААП), а також на практичному досвіді авторських товариств і організацій колективного управління країн європейської співдружності, та їх участі в створенні механізмів громадсько-державного контролю за використанням різних форм вираження творів і виконань у товарно-грошових відносинах господарського обороту.

Основу системи складають автори і виконавці творів, майнові права та економічні інтереси яких уповноважені представляти створені ними організації колективного управління, які, у свою чергу, є повіреними в справах авторів і виконавців залежно від категорії їх творчої діяльності.

САВ «УМ»  має намір створити сприятливі умови для здійснення на добровільній основі різного роду узгоджених правових дій, спрямованих на створення і розгортання за підтримкою держави та участю її інституцій єдиної інфраструктури для здійснення охорони, захисту, попередження, усунення або зменшення невигідних для авторів і виконавців майнових наслідків, пов’язаних з використанням в господарському обороті України творів і виконань незалежно від країни їх походження.

Завдяки взаємодії, координації і некомерційному партнерству, члени САВ «УМ»  сприятимуть організаційному розвитку різних секторів з управління певних майнових прав певних категорій авторів і (або) виконавців, або з управління різними майновими правами в інтересах різних категорій авторів і виконавців, сприяючи таким чином розвитку інфраструктури САВ «УМ», створюючи соціально-економічні умови для здійснення інтелектуальної, творчої діяльності, та захисту її результатів, здійснюючи свій внесок у створення дійсно цивілізованого ринку об’єктів авторського права і суміжних прав в Україні.

Сторони даного Меморандуму про взаєморозуміння (далі – «МпВ», прим.) добровільно вирішили об’єднатися в єдиний Всеукраїнський Союз об’єднань Авторів і Виконавців «Українські Митці» (далі – САВ «УМ», прим.), яка створюється за волевиявленням авторів і виконавців, яких представляють створені ними організації колективного управління, національні творчі спілки, інші об’єднання авторів або виконавців та окремі творчі колективи, наступним чином: