Додаток-1
до листа у Генпрокуратуру України

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про створення та функіювання корупційної схеми
у сфері колективного управління правами

ПЕРШИЙ ЕТАП

В супереч діючого законодавства Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки (на тепер Державна служба інтелектуальної власності України – ДСІВУ) визначило дві уповноважені організації, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, а саме:
– об’єднання підприємств «Український музичний альянс» (надалі – ОП УМА) та
– об’єднання підприємств «Українська ліга музичних прав» (надалі – ОП УЛМП).
Цим самим, ДСІВУ надали преференції двум підконтрольним для себе комерційним організаціям (які створені в свою чергу комерційними підприємствами), шляхом постановки їх на облік як організації колективного управління (ОКУ).

29.11.2010 року вказані вище дві уповноважені організації та чотири інші невідомі у колах індустрії культури товариства з обмеженою відповідальністю («Технолоджіз інцестменс груп», «Проінвест-консалтинг», «Комершл інновейшнз груп», «Бізнес-груп») всупереч діючого законодавства утворили Приватну організацію «Українська ліга авторських і суміжних прав», надалі – ПО УЛАСП (протокол № 1 установчих зборів засновників від 29.11.2010 року).
Оскільки участь у заснуванні нової юридичної особи (якою, відповідно, є ПО УЛАСП), віднесено до компетенції вищих органів управління організацій-засновників, звертається увага на те, хто є фундаторами організацій-засновників двох вищезгаданих приватних організацій, тобто, – особи, які прийняли рішення про створення ПО УЛАСП,. Це відомі в Україні музичні компанії ТОВ «Український звукозапис», ТОВ «Лавіна мюзік», ТОВ «Комп мюзік», ТОВ «Українська музична видавнича група» і СПД-фізичні особи (Нікіна Наталія Ігорівна, Кіктєва Анастасія Олександрівна, Кузьмич Тетяна Євгенівна – засновниці «Технолоджіз інцестменс груп», «Проінвест-консалтинг», «Комершл інновейшнз груп», «Бізнес-груп») .

ДРУГИЙ ЕТАП

20.01.2011 року новоствереній ПО УЛАСП три ОКУ передають свої повноваження:
– з ОП УЛМП було укладено договір-доручення № ЛУ/01/20/11, згідно якого ОП УЛМП, як уповноважена ОКУ в супереч п.2 ст. 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (надалі – Закон), передоручила ПО УЛАСП покладену державою функцію зі збору винагороди з необмеженої кількості суб’єктів господарювання, що є користувачами фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою.
– з ОП УМА було укладено аналогічний договір-доручення № УУ-01/20/11, що й з ОП УЛМП.
– з Державним підприємством «Українське агентство авторських і суміжних прав» (надалі – ДП УААСП) було укладено договір б/н про взаємне представництво інтересів.
Звертається увага, що три вищезгадані договори не містять положень, на яких саме фінансових засадах ПО УЛАСП надає послуги. При тому, що у ПО УЛАСП «нульовий» статутний фонд і вона, на момент укладання вказаних договорів не є ОКУ !.
Таким чином, власники чотирьох найбільших в Україні музичних компаній (засновники ОП УМА, ОП УЛМП) з квотою «2 голоси» та три публічно невідомі громадянки-суб’єкти підприємницької діяльності у сфері торгівлі (власниці вищезгаданих чотирьох ТОВ) з квотою «4 голоси», утворили спільну приватну організацію. В результаті, нікому не відома компанія з «нульовим» статутним фондом Приватна організація «Українська ліга авторських і суміжних прав», через 53 дні після утворення, одномоментно отримала від трьох національних ОКУ «індульгенцію» на збір винагороди з необмеженої кількості суб’єктів господарювання на всій території України переважно в інтересах закордонних суб’єктів авторського права і суміжних прав.
Дотична інформація:
ДП УААСП безпосередньо підпорядковане ДСІВ (відповідальна особа за посадою – О.В. Янов).
Музичні компанії ТОВ «Український звукозапис», ТОВ «Лавіна мюзік», ТОВ «Комп мюзік», ТОВ «Українська музична видавнича група» (засновники ОП УМА, ОП УЛМП) з 2000 року є отримувачами контрольної марки в ДСІВ (відповідальна особа за посадою – О.В. Янов).
ОП УМА, ОП УЛМП як ОКУ, стоять на обліку в ДСІВ та набули статусу уповноважених організацій згідно відповідного Рішення ДДІВ, фактичним правонаступником якого є ДСІВ (відповідальна особа за посадою – О.В. Янов).

ТРЕТІЙ ЕТАП

24.01.2011 року ДДІВ (в особі Янова О.В.) взяв на облік організацій колективного управління ПО ОКУАСП (свідоцтво № 18) та ПО УЛАСП (свідоцтво № 19).
Дотична інформація:
Офіційні статистичні дані про ТОВ «Технолоджіз інцестменс груп», ТОВ «Проінвест-консалтинг», ТОВ «Комершл інновейшнз груп», ТОВ «Бізнес-груп» та їх засновників СПД-фізичних осіб не несуть у собі відомостей, що зазначені особи є первинними суб’єктами авторського права і(або) суміжних прав.
Стосовно ОП УМА, ОП УЛМП. Є об’єктивні сумніви стосовно того, що усі співзасновники ПО УЛАСП, ПО ОКУАСП є суб’єктами авторського права або суміжних прав, як це передбачено ч. 2 с. 43 Закону.
Положення п. 14.6 статутів ПО УЛАСП, ПО ОКУАСП, на наше переконання, не відповідають законодавству з авторського права і суміжних прав, при цьому, дані організації Яновим О.В. за його одноосібним рішенням було взято на облік організацій колективного управління.

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП

Заступник голови ДДІВ Янов О.В. видав офіційні роз’яснення (лист ДДІВ від 17.03.2011р. № 16-12/17-32), у яких ним (юристом за освітою) викривленно протлумачено законодавство таким чином, що, за будь-які фонограми та відеограми, які знаходяться у господарському обороті, збирати з користувачів винагороду за використання цих об’єктів суміжних прав має право виключно ОП УЛМП або його представник (тобто, ПО УЛАСП). Таке ж, власне, тлумачення законодавства Янов В.О. поширив службовими листами серед державних органів (лист від 17.06.2001р. № 16-6/4101-с), які закликав діяти згідно його (Янова О.В.) розуміння законодавства в інтересах, фактично, ПО УЛАСП.
Заступник голови ДДІВ Янов О.В. розробив проект змін до наказу МОН від 22.12.2008р. № 1175 «Про внесення змін до Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм», яким передбачено очевидні монопольні преференції для ПО УЛАСП при визначенні у подальшому саме ПО УЛАСП уповноваженою організацією колективного управління за ст. 43 Закону, з набуттям чинності зазначеного проекту.

П’ЯТИЙ ЕТАП

Директор ОП УЛМП Гуменчук, О.В. і заступник голови ДДІВ (у подальшому, перший Заступник голови ДСІВ) Янов О.В.запровадили наступну схему взаємодії.
Незважаючи на те, що, згідно договору від 20.01.2011р. № ЛУ/01/20/11, функцію контролю за правомірним використанням опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм ОП УЛМП передоручило ПО УЛАСП, – до ДСІВ від імені ОП УЛМП надходять заяви з клопотанням перевірити тих чи інших підприємців, які використовують фонограми, насамперед тих, які мають договори на виплату винагороди за таке використання з іншими ОКУ (наприклад, з об’єднанням «Оберіг» та ВГО «Автор»). Згідно візи Янова О.В., ДДІВ видає державним інспекторам інтелектуальної власності Посвідчення на перевірку таких підприємців. У результаті, в переважній більшості випадків, підприємці укладають договори «чомусь» не з заявником-уповноваженою організацією колективного управління ОП УЛМП, а з ПО УЛАСП. При цьому, нерідко, й «заднім числом».
Дотична інформація:
Зміст договору ПО УЛАСП на збір винагороди істотно суперечить договорам-доручення, укладеним з ОП УЛМП, ОП УМА (згідно яких ПО УЛАСП має діяти від імені та в інтересах ОП УМА, ОП УЛМП «щодо виконання обов’язків (ОП УМА, ОП УЛМП) відповідно до чинного законодавства України та договорів, з суб’єктами суміжних прав, які передали (ОП УМА, ОП УЛМП) свої майнові суміжні права у колективне управління або надали їй повноваження на одержання винагородо (роялті) (…)». Ці договори суперечать також чинному законодавству, зокрема, постанові КМУ від 16.01.2003р. та Закону у частині невмотивованих повноважень на збір винагороди в інтересах усіх суб’єктів авторського права і суміжних прав, збору юридично невмотивованих ставок винагороди, штучне вилучення з умов договору звітності платників про використані ними твори та фонограми.

ШОСТИЙ ЕТАП

Перешкоджання діяльності громадським організаціям та «зачистка» ринку діяльності організацій колективного управління.
За підписом першого заступника Голови ДСІВУ Янова О. видаються попередження, а потім і заборона на діяльність «некерованих» ОКУ (ВГО «Автор» та ОКУ «Оберіг»).
Янов О. розробив проект змін до наказу МОН № 1175 від 22.12.2008 р. (http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/zvyazki-z-gromadskistyu-ta-zmi/gromadske-obgovorennya/4710). Цей проект змін повністю зроблений під узурпацію з боку ПО УЛАСП функцій збору авторської винагороди за всі види використання творів.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *


*

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>