Шановна редакція!

Останнім часом справедливий резонанс у пресі одержало звернення «зірок» українського шоу-бізнесу до виконавчої влади із приводу незадовільного стану охорони прав авторів і виконавців.
Однак, в аргументації «представників музичної індустрії», є ряд принципових моментів, які не відповідають існуючому законодавству й фактам. Тому, пропонуємо Вам розмістити наші аргументи, щоб громадськість могла судити про «правоту сторін». Докладніше

Представники авторсько-правових товариств Східної Європи, зокрема SOZA (Словенія), ZAIKS (Польща), MUSICAUTOR (Болгарія), EAU (Естонія), AKKA/LAA (Латвія), SAS (Грузія), КазАК (Казахстан), висловлюються за скорочення кількості організацій колективного управління в Україні. Докладніше

В останній час, на тлі потужних інформаційних хвиль, пов’язаних з усілякими кризовими явищами (які як набридлі мухи заважають нам спокійно спати), виникло декілька сплесків, пов’язаних з популярною, але незрозумілою для багатьох субстанцією – інтелектуальною власністю.

Відокремимо декілька головних із них. Докладніше

«Біла книга-2. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України» — це SOS-повідомлення для суспільства, політиків та владних структур щодо гостро критичних проблем у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні, нагального вирішення яких вимагають вітчизняні творці і науковці.

Голова Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України В. ПОЛОХАЛО

З виступу на парламентському телеканалі «Рада»,

листопад, 2008 р. Докладніше

Видання підготовлене в контексті виконання рекомендацій парламентських слухань: «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодав­чо­го забезпечення та правозастосування», «Національна інноваційна система України: проб­леми формування та реалізації». В його осно­ві до­кументи Верховної Ради України, Комітету з питань науки і освіти, Кабінету Міністрів України, НАН України, Держком­стату Украї­ни, інших державних інституцій, пра­воохоронних та судових органів, гро­мад­ських організацій, інформа­ційно-аналі­тичні матеріали, підготовлені науковими співробітниками академічних інститутів.

Для законодавців, працівників виконавчої та судової гілок влади, творців, під­при­ємців, а також науковців, аспірантів, сту­дентів, журна­лістів — усіх, хто ціка­виться питан­нями вироблення державної полі­тики, регулювання відносин інтелек­туальної власності в інноваційній економіці.

Докладніше

Масштабність участі об’єктів авторського права і суміжних прав у цивільному обігу зв’язана з матеріальними об’єктами, що містять у собі, насамперед твори літератури і мистецтва, і в тому числі виконання, фонограми, передачі мовлення. Тим більше що до творів відносяться також і комп’ютерні програми, бази даних (власне кажучи всі інформаційні ресурси), усі кінофільми і відеофільми, відео-кліпи і саундтреки, фонограми, реклама, поліграфічна продукція тощо… Докладніше

От качества законодательной базы по интеллектуальной собственности во многом зависит эффективная охрана результатов творческой деятельности граждан Украины, без которой конкурентоспособность нации — просто фикция. Чем мы располагаем сегодня?

Вот уже более 200 лет не стихает борьба между сторонниками разных взглядов на правовой режим охраны результатов творческой деятельности человека. Докладніше

ОТВЕТЫ НА … «Практические советы *»

  • «Использовать только лицензионную аудио- и видео продукцию»

Авторское вознаграждение выплачивается за любое использование произведений автора. Если кассета лицензионная, это должно означать, что все имущественные права авторов и обладателей смежных прав оформлены по Закону. Но на кассете должна быть предупредительная надпись: «Не для публичного использования».

Поэтому, господа предприниматели, если вы собираетесь использовать лицензионный механический носитель (кассета, компакт-диск) «…в местах, где присутствуют либо могут присутствовать лица, не принадлежащие к привычному кругу семьи, …», т.е., в публичных местах, то вы обязаны согласовать это использование «…с субъектами авторского права и (или) смежных прав…» (см. Закон – о публичности). Докладніше

Лекция Г-на Алена Можа /Alain Mauge/27.04. 2001.

Курс лекций Кафедры ЮНЕСКО. GESAC/AIDAA.  The Tacis Programme – Intellectual Property

Как складываются отношения между авторами, продюсерами и распространителями аудиовизуальных произведений в странах с экономикой, основанной на принципе свободной конкуренции?

Этот вопрос позволяет приступить к рассмотрению основных проблем авторского права, в сфере охраны аудиовизуальных произведений начиная со статуса автора, содержания авторского права до способов управления: индивидуального и коллективного. Докладніше

Становится  всё сложнее определить границу в отношениях между авторами и производителями основываясь на характере аудиовизуального произведения. Различие между англосаксонскими странами, применяющими систему “копирайт” и странами, подчинёнными “континентальному” авторскому праву является причиной отсутствия идентичных принципов, которые бы применялись во всех странах.

Докладніше

Сторінка 3 з 41234