«Біла книга-2. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України» — це SOS-повідомлення для суспільства, політиків та владних структур щодо гостро критичних проблем у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні, нагального вирішення яких вимагають вітчизняні творці і науковці.

Голова Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України В. ПОЛОХАЛО

З виступу на парламентському телеканалі «Рада»,

листопад, 2008 р.

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Сучасний стан в сферах управління і регулювання інноваційної діяль­ності та охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні є катастрофічним, який стає особливо виразним в контексті світової фінансової та економічної кризи.

Стратегічні кроки та невідкладні заходи, які варто давно було б зробити в цих сферах, містяться, зокрема, в Білій книзі «Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України», виданій парламентським видавництвом у кінці серпня цього року.

Це видання, що було підготовлене Комітетом Верховної Ради Украї­ни з питань науки і освіти за участю провідних наукових інститу­цій і знаних вчених, отримали всі народні депутати, міністри, найвищі посадовці держави. В книзі наводилися факти тотального порушення прав творців в Україні. Вказуючи причини катастрофічного зменшення їх кількості, наводилися свідчення своєрідного «інтелектуа­лоциду» нації, що й призвело до неспроможності вітчизняної економіки бути інноваційною та конкурентоспроможною на світовій арені.

В той час, коли більшість розвинених країн зробили пріоритетом інноваційний розвиток економіки через створення цивілізованого інституту інтелектуальної власності, в Україні, яка посідає провідне місце в Європі за кількістю науковців, державна влада не використо­вувала і не використовує цей потужний потенціал, що наразі посилило негативний вплив світової економічної кризи на країну.

«Біла книга» мала б стати дороговказом для органів державної влади, зокрема для Міністерства освіти і науки, якому підпорядкований Державний департамент інтелектуальної власності, які і повинні опікуватися творцями, винахідниками та вирішувати проблеми, пов’я­зані з їх діяльністю. Книга показала реальні механізми виведення краї­ни з кризи у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяль­ності, яка в Україні останнім часом набула майже незворотного характеру.

Однак, очікування творців та користувачів об’єктів права інтелек­туаль­ної власності, всієї наукової громадськості, що після виходу цієї книги розпочнеться невідкладне і докорінне реформування цієї сфери, виявилися марними.

Оскільки можновладці не реагують на офіційно задокументовані факти, свідомо не помічають зловживання ті, хто має передовсім це робити за своїми повноваженнями, ми творці і науковці підготували «Білу книгу-2». В ній оприлюднюються як офіційні документи право­охоронних та інших державних органів, так і документи громадських організацій, а також наводяться коментарі фахівців, які чітко вказують на те, хто «кришує» зловживання та корупційні схеми в сфері інте­лектуальної власності, хто саботує виконання рішень парламент­ських і комітетських слухань, хто блокує виконання відповідних доручень Прем’єр-міністра України.

«Біла книга-2» є реакцією на цілковите ігнорування з боку органів державної влади тих кризових явищ, які саме сьогодні так гостро постали в самій системі інтелектуальної власності, її управлінні, та «професіоналізмі» її керманичів. У книзі показано конкретні шляхи подолання цих негативних явищ.

 

Редакційна колегія висловлює подяку Комітету Верховної Ради Украї­ні з питань науки і освіти і особисто його голові Полохало В. І., іншим державним органам, за надані документи і матеріали, які на наш погляд, мають бути оприлюднені і доведені до широкої громадськості.

Редакційна колегія

Завантажити всю книгу >>>

Коментування закрито.