До нас звернувся наш клієнт з проханням прокоментувати Ваш лист (вих.№ 04/03/09-1 від 4 березня 2009 р.).

Уважно ознайомившись з Вашим листом повідомляємо наступне.

Розуміючи Ваше прагнення допомогти клієнту розібратися у питаннях дотримання прав авторів, виконавців і виробників фонограм, ми приєднуємося до цієї шляхетної мети.

Однак, вивчивши Ваші рекомендації, у нас виник ряд питань, розібратися з якими, ми сподіваємося, Ви нам допоможете.

Ставимо питання відповідно до абзаців Вашого листа.

Абзац-1.

«абсолютна більшість зазначених прав на національний та іноземний музичний репертуар…».

Не могли б Ви уточнити: яких прав і на що права? А також, якими документами це повинно підтверджуватись?

Абзац-2.

«Асоціація тісно співпрацює з міжнародною організацією IFPI».

А що це означає? Які в IFPI і, відповідно, у Вашої організації виникають преференції та у відношенні чого?

Абзац-3.

Чим відрізняється «розповсюдження музичних творів» від «розповсюдження фонограм» і від «розповсюдження зафіксованих у них (фонограмах – наша прим.) виконань» ? Яка між ними правова відмінність?

Абзац-4-5.

Виходить, що Користувачам («третім особам») необхідно мати договори з різними ОКУ, одержуючи від них дозвіл на відповідне використання «твору, фонограми та зафіксованого в ній виконання», «які перебувають у колективному управлінні такої організації». А потім виплачувати роялті кожній із цих ОКУ за відповідне використання. Але це означає, що Користувачу доводиться розподіляти винагороду згідно творам, які перебувають в управлінні різних ОКУ!? Але Користувач не має ні права, ні змоги цього робити.

Чи правильно ми зрозуміли, що керуючись ч.3 ст.48 закону України «Про авторське право і суміжні права» (надалі – ЗУ), перед укладанням договору з ОКУ Користувач повинен перевірити ВСІ договори правоволодарів, які передали відповідній ОКУ права на управління «музичними творами, фонограмами та зафіксованими в них виконаннями»?

Абзац-6.

У цьому абзаці Ви відповіли позитивно на наше попереднє запитання. Але тоді виникає наступне питання.

Як використовуються об’єкти прав – зазначено в ст.15 ЗУ, це зрозуміло. А як використовуються права?

Не могли б Ви пояснити, яким чином відбувається «…використання конкретних майнових авторських чи суміжних прав» у господарському обігу?

Абзац-7.

Тут ми повністю з Вами згодні. Це так само ясно, як теза Мао-Дзе-Дуна «У бочку без дна не можна налити води».

Абзац-8.

А хіба умови ч.1 ст. 43 ЗУ («…до першого продажу примірників твору…») не «звільняють» Користувача від «пошуку» правоволодарів, для того щоб Користувач міг забезпечити вільний доступ до творів при виконанні головної умови: «…але з виплатою винагороди, таке пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників»  (п.8 ч.3 ст.15 ЗУ)?

І останнє питання.

Не могли б Ви підказати яка ОКУ має весь репертуар для того, щоб Користувач міг укласти з нею договір і не порушувати «майнові авторські й суміжні права» відповідно до п.2 ст.36 ЗУ?

Ми розуміємо, що сфера в якій наші організації працюють потребує постійного погодження проблемних питань.

Заздалегідь вдячні за надане додаткове роз’яснення Вашої позиції щодо порушених питань.

З повагою,

Директор  ВГО «Автор»                                                 Сергій Загородній

Коментування закрито.