ОКУ

До нас звернувся наш клієнт з проханням прокоментувати Ваш лист (вих.№ 04/03/09-1 від 4 березня 2009 р.).

Уважно ознайомившись з Вашим листом повідомляємо наступне.

Розуміючи Ваше прагнення допомогти клієнту розібратися у питаннях дотримання прав авторів, виконавців і виробників фонограм, ми приєднуємося до цієї шляхетної мети.

Однак, вивчивши Ваші рекомендації, у нас виник ряд питань, розібратися з якими, ми сподіваємося, Ви нам допоможете. Докладніше

29 травня 2009 року о 13:30 в УНІАН відбулась прес-конференція на тему “Розвиток колективного управління авторським та суміжними правами в Україні… – важливий крок до громадянського суспільства”… за участю представників організацій колективного управління:
– директора об’єднання підприємств „Українська Ліга Музичних прав” Олексія Гуменчука;
– виконавчого директора об’єднання підприємств „Український музичний альянс” Павла Калениченка;
– голови агентства Всеукраїнської громадської організації „Всеукраїнське Агентство Авторських прав” Юрія Гандзюка;
– заступника директора ДП „Українське агентство з авторських та суміжних прав” Олега Левченка;
– директора Київського музею російського мистецтва Юрія Вакуленка;
– представника Агентства охорони прав виконавців. Докладніше

Представники авторсько-правових товариств Східної Європи, зокрема SOZA (Словенія), ZAIKS (Польща), MUSICAUTOR (Болгарія), EAU (Естонія), AKKA/LAA (Латвія), SAS (Грузія), КазАК (Казахстан), висловлюються за скорочення кількості організацій колективного управління в Україні. Докладніше

«Біла книга-2. Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України» — це SOS-повідомлення для суспільства, політиків та владних структур щодо гостро критичних проблем у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні, нагального вирішення яких вимагають вітчизняні творці і науковці.

Голова Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України В. ПОЛОХАЛО

З виступу на парламентському телеканалі «Рада»,

листопад, 2008 р. Докладніше

Видання підготовлене в контексті виконання рекомендацій парламентських слухань: «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодав­чо­го забезпечення та правозастосування», «Національна інноваційна система України: проб­леми формування та реалізації». В його осно­ві до­кументи Верховної Ради України, Комітету з питань науки і освіти, Кабінету Міністрів України, НАН України, Держком­стату Украї­ни, інших державних інституцій, пра­воохоронних та судових органів, гро­мад­ських організацій, інформа­ційно-аналі­тичні матеріали, підготовлені науковими співробітниками академічних інститутів.

Для законодавців, працівників виконавчої та судової гілок влади, творців, під­при­ємців, а також науковців, аспірантів, сту­дентів, журна­лістів — усіх, хто ціка­виться питан­нями вироблення державної полі­тики, регулювання відносин інтелек­туальної власності в інноваційній економіці.

Докладніше

ОТВЕТЫ НА … «Практические советы *»

  • «Использовать только лицензионную аудио- и видео продукцию»

Авторское вознаграждение выплачивается за любое использование произведений автора. Если кассета лицензионная, это должно означать, что все имущественные права авторов и обладателей смежных прав оформлены по Закону. Но на кассете должна быть предупредительная надпись: «Не для публичного использования».

Поэтому, господа предприниматели, если вы собираетесь использовать лицензионный механический носитель (кассета, компакт-диск) «…в местах, где присутствуют либо могут присутствовать лица, не принадлежащие к привычному кругу семьи, …», т.е., в публичных местах, то вы обязаны согласовать это использование «…с субъектами авторского права и (или) смежных прав…» (см. Закон – о публичности). Докладніше

Становится  всё сложнее определить границу в отношениях между авторами и производителями основываясь на характере аудиовизуального произведения. Различие между англосаксонскими странами, применяющими систему “копирайт” и странами, подчинёнными “континентальному” авторскому праву является причиной отсутствия идентичных принципов, которые бы применялись во всех странах.

Докладніше

Выдержки из лекции г-на Алена Можа /Alain Mauge/27.04. 2001.

Курс лекций Кафедры ЮНЕСКО, GESAC/AIDAA, The Tacis Programme – Intellectual Property

Использование аудиовизуальных произведений отношения между авторами, продюсерами и распространителями

Докладніше